Últims articles

Articles

Daniel Cardona, un estel a la batalla

Daniel Cardona va ser un dirigent històric del nacionalisme català de la primera meitat del segle XX, de molt jove va conèixer els primers catalanistes de la Renaixença i va pertànyer a Unió Catalanista, Estat Català, Bandera Negra, Front Nacional de Catalunya i va ser el fundador de Nosaltres Sols!. Gran seguidor del model Irlandès va tenir molt clar […]

Catalans a la guerra de Cuba

La guerra de Cuba és el conjunt de conflictes bèl·lics que precediren la independència de Cuba i que hom agrupa en tres guerres: la dels Deu Anys (1868-78), la ‘‘guerra Chiquita’’ (1878-95) i la de la Independència (1895-98); la intervenció dels EUA a favor dels independentistes —secessionistes o insurrectes, i popularment mambises— caracteritzà la fase […]