Homenatge a Daniel Cardona: soldat de Catalunya (II)

Daniel Cardona i Civit va representar, i representa encara avui, el patriotisme sincer, pur. Daniel Cardona i Civit és una de les figures més mal conegudes del nacionalisme radical català, cosa que sens dubte és sorprenent, considerant la seva influència durant més d’un quart de segle, entre la primera guerra mundial i l’inici de la […]