Cartografia. Mapes (3)

Plànol comercial de l’Havana (1882). En aquell moment hi havia una comunitat d’uns 25.000 catalans (el 10% de la població). Amplieu la imatge i fixeu-vos en els anunciants: són quasi tots catalans. Fins i tot el plànol ha estat imprès a Barcelona. Font: Cartoteca de CatalunyaAmplieu la imatge clicant sobre https://cartotecadigital.icgc.cat/…/america/id/802/rec/1 Fem història.cat ComparteixemailFacebookGoogle+Twitter

Catalans a la guerra de Cuba

La guerra de Cuba és el conjunt de conflictes bèl·lics que precediren la independència de Cuba i que hom agrupa en tres guerres: la dels Deu Anys (1868-78), la ‘‘guerra Chiquita’’ (1878-95) i la de la Independència (1895-98); la intervenció dels EUA a favor dels independentistes —secessionistes o insurrectes, i popularment mambises— caracteritzà la fase […]